Pořadatelé ISSS v rámci mezinárodní spolupráce navštívili Zakarpatskou oblast na Ukrajině

, English

Zástupci organizačního týmu konference ISSS se ve dnech 21. až 23. srpna 2023 zúčastnili jako hosté Kraje Vysočina reprezentativní cesty do Užhorodu a jeho okolí. Návštěva Zakarpatské oblasti proběhla v rámci regionálního partnerství mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Zakarpatskou oblastí.

„Kraj Vysočina, tradiční spolupořadatel konference ISSS, je i dlouholetým partnerem ukrajinské Zakarpatské oblasti a v letošním roce jsme i díky tomu mohli v rámci ISSS přivítat předsedu její samosprávné rady, pana Vladimira Čubirka,“ říká Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference ISSS a účastník reprezentativního výjezdu.

Na reciproční návštěvě došlo mimo jiné i na diskusi ohledně dalšího rozvoje spolupráce v rámci pořadatelství, zajímavá „mezinárodní“ témata pro program příštího ročníku i možnosti partnerství mezi městy účastnícími se ISSS a městy Zakarpatské oblasti.

„Cesta, byť krátká, totiž přinesla i seznámení s několika velmi zajímavými ukrajinskými osobnostmi v oblastech eGovernmentu a eTurismu, které se, jak věříme, podaří v budoucnosti získat i pro vystoupení v rámci mezinárodní části konference,“ dodává Dvořáček.

Pořadatelé ISSS navštívili Zakarpatskou oblast na Ukrajině